angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz anglické gramatiky G2.2: Jaro 2020/ Grammar review on B2 level: Spring 2020

Úroveň podle SERR:
B2
Termín konání:
Od 26. února 2020 do 6. května 2020 (11 týdnů výuky/22 vyučovacích hodin)
Rozvrh:
Středa od 17:00 do 18:30 (1 x 90 min.)
Místo konaní:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, budova L, Veveří 28, 602 00 Brno, učebna L 31
Lektorka:
Bára Šišková
Cena za vyučovací hodinu:
86 Kč/vyučovací hodina

 • Popis kurzu / Course description

  Popis kurzu:
  Kurz je zaměřen na zopakování a procvičení anglické gramatiky. Hlavní náplní kurzu v jarním semestru bude složitější gramatika na úrovni B2 jako podmínkové věty, modální slovesa nebo nepřímá řeč, doplněná procvičováním předložek a předložkových vazeb a procvičováním frázových sloves..
  Důraz je kladen na procvičení gramatických jevů v kontextu. Kurz povede zkušený a kvalifikovaný český lektor, který dokáže gramatiku náležitě vysvětlit a procvičit. Gramatické jevy odpovídají úrovni B2 podle Středoevropského referenčního rámce.

  Kurz je vhodný k přípravě na zkoušku z akademické angličtiny, kterou zastřešuje Centrum jazykového vzdělávání.

  Gramatická náplň:

  • modal verbs: abilities + speculation
  • conditionals in present, past + mixed
  • articles + determiners
  • gerundium vs infinitive
  • reported speech and reporting verbs
  • prepositions, phrasal verbs and collocations

  Všechny učební materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

  Bližší informace o kurzu poskytne Mgr. Markéta Pilařová, 603-241692, 54949 4894, pilarova@phil.muni.cz.

  Těšíme se na Vás!

Celková cena: 1 890 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 4. 5. 2020 14:35 | Dostupná kapacita: 7