angličtinaPřihlášení do IS MU

Češi a Poláci na Ukrajině ve 20. století. Czesi i Polacy na Ukrainie w XX wieku

  Autor/editor
  Vaculík J.
  Piwowarczyk M.
  Haratyk A.
  Kaleta P.


  Anotace
  Publikace ve dvanácti kapitolách přibližuje výsledky výzkumu dvou českých a dvou polských autorů věnovaného Čechům a Polákům na Ukrajině ve 20. století. Z české strany přibližuje dosavadní historiografii věnovanou Čechům na Ukrajině, aby se poté zabývala jejich životem na území pod ruskou nadvládou (zejména na Volyni, v Kyjevě a na Krymu), na území patřící mezi dvěma světovými válkami Polsku (západní Volyň, východní Halič), ČSR (Podkarpatská Rus) a Rumunsku (severní Bukovina). Kapitoly z pera polských autorů jsou koncipovány problémově a týkají se národního povědomí Poláků na Ukrajině, jejich životními podmínkami, počtem a rozmístěním, školstvím, náboženským životem, spolkovými organizacemi a tiskem.

  Annotation
  In twelve chapters, this publication describes the results of the research of two Czech and two Polish authors devoted to the Czechs and Poles in Ukraine in the 20th century. From the Czech side, it describes the existing historiography devoted to the Czechs in Ukraine, then deals with their lives in the territory under Russian domination (especially in Volyn, Kiev and the Crimea), in the territory that between the two world wars belonged to Poland (Western Volyn, eastern Galicia), Czechoslovakia (Carpathian Ruthenia) and Romania (northern Bukovina). Chapters by Polish authors are problematic and relate to the national consciousness of Poles in Ukraine, their living conditions, their number and deployment, education, religious life, community organizations and the press.

Celková cena: 0 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 31. 12. 2024 vč.

Zpět na nabídku Dějepis