angličtinaPřihlášení do IS MU

Hodnocení kvality vysokých škol: Akademická etika a prevence plagiátorství (21. ročník) - studenti

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Masarykova univerzita si Vás dovoluje pozvat na 21. ročník konference z cyklu Hodnocení kvality vysokých škol, který uskutečňuje ve spolupráci s Českou konferencí rektorů, Radou vysokých škol, Centrem pro studium vysokého školství a Národním akreditačním úřadem.

  Termín:
  2. 4. 2020 – 3. 4. 2020
  Místo konání:
  Univerzitní centrum Telč
  Tematické zaměření:
  Studentské práce tvoří integrální součást vysokoškolského studia ve většině studijních programů, i když jejich role, význam a podoba se v jednotlivých oblastech a stupních vzdělávání liší. Univerzalizace vysokého školství spolu s rozvojem technologických možností a změnami chování ve věkových kohortách studentů nastupujících na vysoké školy přitom v posledních letech přináší pro oblast akademického psaní nové nástrahy, výzvy i možnosti.

  S tím se dostává do popředí stále větší důraz kladený na akademickou etiku a prevenci plagiátorství. 21. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol se tak bude soustředit právě na toto aktuální téma.

  Zahájení:
  čtvrtek 2. 4. 2020, 13:00 hod
  Ukončení:
  pátek 3. 4. 2020, 13:00 hod.
  Kontaktní adresa:
  info@hkvs.muni.cz

  Registrace na konferenci bude otevřena do 15. 3. 2020. Kapacita konference je omezena.

  Více informací o tematickém zaměření, registraci na seminář a ubytování naleznete na webových stránkách www.hkvs.muni.cz, které budou průběžně doplňovány o nejnovější informace.

Celková cena: 500 Kč vč. DPH