angličtinaPřihlášení do IS MU

CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Nabídka tohoto balení byla pozastavena V SOUVISLOSTI S RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 a v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 10676/2020 - 1/MIN/KAN. O případném náhradním termínu konání budeme informovat, jakmile se situace vyjasní.


Akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j.: MSMT-6543/2018-1-295

Termín:

Pátek 5. června 2020 od 14,00 do 18,00 hodin (5 vyučovacích hodin + přestávky)

Místo:

Fakulta sportovních studií MU, velká tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, 602 00 Brno

Program a cíl:

Teoretický základ
Základy funkční anatomie, zapojení energetických systémů, intenzita cvičení, kineziologie, fyziologie, první pomoc a zdravotní aspekty cvičení na Bosse a Bosu®, systém core training, specifika cvičení na balančních úsečích.

Praktický základ
Stavba a možnosti kondičních tréninků s využitím úsečí Bossa a Bosu® u jednotlivých sportovních odvětví na rozvoj koordinačních schopností a výbušné síly dolních končetin (např. v přípravném období pro volejbal, basketbal, hokej, fotbal a jiné sporty). Využití balančních úsečí v rámci tréninku – posilování hlubokého stabilizačního systému, rovnováhy, nové formy strečinku a relaxace.

Cíl kurzu
Využití balančních úsečí Bossa a Bosu® v tréninkovém procesu, zejména v kondiční přípravě se zaměřením na specifické požadavky jednotlivých sportů. Pomocí cvičebního programu na Bosse a Bosu® dosáhnout zlepšení rovnováhy mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců, zlepšení pohybových, kondičních (především vytrvalostních schopností) a koordinačních schopností sportovců.

Podmínky splnění:
Součástí praktického workshopu je splnění e-learningu včetně testu. Metodické materiály budou k dispozici po úhradě kurzu.
Lektoři:
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D., PaedDr. Hana Vrtělová
Cena:
1 100 Kč

Pro účely vystavení Osvědčení uveďte, prosím, do poznámky u přihlášky Vaše datum narození.

 • CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®

  Využití balančních úsečí Bossa a Bosu® v tréninkovém procesu, zejména v kondiční přípravě se zaměřením na specifické požadavky jednotlivých sportů. Pomocí cvičebního programu na Bosse a Bosu® dosáhnout zlepšení rovnováhy mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců, zlepšení pohybových, kondičních (především vytrvalostních schopností) a koordinačních schopností sportovců.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  Theoretical basis - basics of functional anatomy, involvement of energy systems, exercise intensity, kinesiology, physiology, first aid and health aspects of Bosse and Bosu® exercises, core training system, specifics of balancing exercises. Practical basis - building and fitness training using the Bossa and Bosu® segments of individual sports industries to develop coordination skills and explosive strength of the legs (eg in the pre-season for volleyball, basketball, hockey, soccer and other sports). Using Balance Segments in Training - Strengthening Deep Stabilization System, Balance, New Stretch Forms and Relaxation.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
  Jiné omezení: minimální počet studentů přihlášených do seminární skupiny je 12
  Informace učitele

Celková cena: 1 100 Kč vč. DPH