angličtinaPřihlášení do IS MU

Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j.: MSMT-6543/2018-1-295

Termín:

Pátek 11. prosince 2020 od 14,00 do 18,00 hodin (5 vyučovacích hodin + přestávky)

Místo:

Fakulta sportovních studií MU, velká tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, 602 00 Brno

Program a cíl:

Teorie
Důraz na věkové zákonitosti a zásady výběru prvků v dětském aerobiku, intenzita cvičení, reakce dětského organismu na tělesnou zátěž a motorický vývoj.

Dětský aerobik pro věkovou kategorii 4-7 let
Výuka základních kroků pomocí říkadel a her, rytmická gymnastika, naučit děti vnímat hudbu a reagovat na ni, rozlišovat tempo a rytmus.

Dětský aerobik pro věkovou kategorii 7-10 let
Nácvik techniky základních kroků v aerobiku s hudebním doprovodem, postupné navazování do bloků – choreografie, nácvik správného držení těla, základní gymnastika na rozvoj všestrannosti a koordinačních schopností, flexibility. Přehled soutěží v aerobiku pro děti.

Cíl kurzu
Cílem je osvojení si zásad a specifických zvláštností dětí při výuce aerobiku. Rozvoj motorických a zejména koordinačních schopností pomocí aerobiku u dětí MŠ a I. stupně ZŠ.

Podmínky splnění:
Součástí praktického workshopu je splnění e-learningu včetně testu. Metodické materiály budou k dispozici po úhradě kurzu.
Lektoři:
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D., PaedDr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Doklad o absolvování:
Osvědčení o absolvování kurzu s neomezenou platností
Cena:
1 100 Kč

Pro účely vystavení Osvědčení uveďte, prosím, do poznámky u přihlášky Vaše datum narození.

Pro objednání je účastník povinen se seznámit s pravidly BOZP a PO.

 • Dětský aerobik ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ

  Cílem vzdělávací akce je ukázat význam a možnosti, jak vhodně a správně zařadit aerobik do vyučovacího procesu mateřských a základních škol. Osvojení si zásad a specifických zvláštností při cvičení a výuce dětského aerobiku. Zařazení hudebně-pohybových forem, v našem případě aerobiku do tělovýchovného procesu může mít příznivý vliv na rozvoj úrovně motorických schopností, zejména vytrvalostních a koordinačních, současně může přispět ke správnému vývoji hybného systému a může děti vést k pravidelným pohybovým aktivitám.
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  Vzdělávací akce je věnována dětskému aerobiku jako součástí výchovně vzdělávacího programu na mateřských školách a I. stupni základních škol s důrazem na pohybovou aktivitu jako nezbytnou součást každodenního života. Současně se podílet pomocí dětského aerobního cvičení se na rozvoji pohybových schopností a na správném vývoji hybného systému. Účastníci budou seznámeni se základními zásadami a náměty cvičení s dětmi pomocí říkadel, motivačního názvosloví a hudebního doprovodu. Následující informace jsou vhodnou metodickou příručkou pro učitele, kteří se snaží zkvalitnit a inovovat své hodiny tělesné výchovy. Teorie - 1 hodina – charakteristika dětského aerobiku a věkových období, stavba lekce pro děti předškolního věku a děti mladšího školního věku, intenzita cvičení, zásady výběru vhodných prvků v dětském aerobiku, reakce dětského organismu na zátěž, specifika motorického vývoje dětí, hudební doprovod a osobnost lektora. Praxe - 4 hodiny Dětský aerobik pro věkovou kategorii 4 - 7 let – výuka základních kroků pomocí motivačního názvosloví. říkadel a her, rytmická gymnastika, naučit děti vnímat hudbu, reagovat na ni, rozlišovat tempo a rytmus. Dětský aerobik pro věkovou kategorii 7 – 10 let – nácvik techniky základních kroků aerobiku s hudebním doprovodem, postupné navazování do bloků – choreografie, nácvik správného držení těla, základní gymnastika (zpevňovací, podporová, odrazová, doskoková, rovnováhová/balanční a rotační příprava), Praktické náměty pro cvičení s náčiním, vyprávěním, využití klidové relaxace. Přehled soutěží v aerobiku – Soutěžní Aerobik master class, Aerobic team show, Fitness soutěže.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
  Jiné omezení: minimální počet studentů přihlášených do seminární skupiny je 12
  Informace učitele

Celková cena: 1 100 Kč vč. DPH