angličtinaPřihlášení do IS MU

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika (2020)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

*Vzhledem k tomu, že vláda ČR vydala nová opatření k prevenci šíření
koronaviru SARS-CoV-2, rozhodl rektor o vyhlášení rektorského volna.
Současně rozhodl preventivně zrušit  hromadné akce pořádané Masarykovou
univerzitou.*

*Z tohoto důvodu se přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru
Japanistika v termínu 21. března 2020 konat nebude.*

*S ohledem na nejasný vývoj situace prozatím nemáme náhradní termín. Je
velice pravděpodobné, že se kurz letos konat nebude.*

*Aktuální informace budeme zveřejňovat na našem webu
https://japan.phil.muni.cz/*

*Pokud chcete již zaplacený kurz stornovat a budete žádat vrácení peněz,
obraťte se prosím na obchod@muni.cz <mailto:obchod@muni.cz>*

*V případě dotazu prosím kontaktujte vedoucího semináře, **Mgr. Jiří
Matela, M.A., Ph.D., * e-mail:***365342@mail.muni.cz***nebo telefonicky:
*549 49 1516*
 

  Seminář japonských studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádá pro zájemce o bakalářské studium ve školním roce 2020/2021 přípravný kurz zaměřený na odbornou část přijímací zkoušky.

  Přípravný kurz k přijímacím zkouškám oboru Japanistika bude rozdělen do několika částí, jejichž náplní bude praktická a teoretická příprava na přijímací zkoušky oboru Japanistika. Vyučujícími přípravného kurzu budou pracovníci Semináře japonských studií FF MU Mgr. Zuzana Rozwalka (praktická část) a Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (praktická a teoretická část).

  Termín konání:
  21. března 2020
  Doba konání:
  Od 09:00 do 16:30, vč. polední přestávky.
  Místo konání:
  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno, Arna Nováka 1, budova B2, posluchárna č. B2.44.

  Program kurzu:

 • 09.00 – 12.00    (vyučující: Mgr. Zuzana Rozwalka) - vysvětlení a nácvik japonských slabičných systémů písma hiragana a katakana (2 x 90 min.).
 • 13:00 – 14:30    (vyučující: Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D) - vysvětlení transkripce japonštiny do latinky a nácvik čtení japonského slabičného písma (90 min.).
 • 15:00 – 16:30    (vyučující: Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. ) - úvod do studia japanistiky, teoretická příprava na přijímací zkoušky, přehled literatury poskytující základní znalosti o Japonsku (90 min.).

Cena kurzu:
 
 • 1500 Kč
 • Kurz bude nabízen přes Obchodní centrum MU.
 • Kurz lze objednat do  18. 3. 2020.

Upozornění:
Maximální počet účastníků v kurzu je 90, rozhodující je pořadí v registraci.

Bližší informace o kurzu – Kurz se koná každoročně. Účastníci kurzu si s sebou přinesou psací potřeby. Podklady pro výklad i cvičení slabičného písma budou poskytnuty na místě.

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH