angličtinaPřihlášení do IS MU

Poplatek za ověření zahraničního vzdělání na Filozofické fakultě (Fee for Verification of Foreign Education at Faculty of Arts)

    Na základě Směrnice č. 2/2019 je fakulta oprávněna ověřit, zda předložené zahraniční dokumenty o vzdělání opravňují uchazeče k zápisu do vybraného studijního programu. Dané ověření je pak platné pouze pro konkrétní program, do kterého byl uchazeč přijat v rámci daného běhu přijímacího řízení.

Celková cena: 800 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 31. 12. 2021 vč.