CzechIS MU Login

Právo životního prostředí pro bakaláře

dust jacket
Učební pomůcka, jejímž cílem je seznámit studenty se základy a východisky právní úpravy na ochranu životního prostředí v rozsahu programu předmětu Právo životního prostředí pro bakaláře. Učebnice systematicky vychází z původní učební pomůcky pro bakaláře, avšak vzhledem k rychle se měnící právní úpravě byla aktualizována a podstatně změněna a doplněna o další příklady z praxe a ukázky vybraných soudních rozhodnutí.

Authors
Ilona Jančářová
Excerpt
Excerpt
Contents
  • ISBN 978-80-210-9493-2
  • Number of pages: 342
  • Year of publication: 2019

Total: 360 CZK incl. VAT
 Add to shopping cart
Additional information and terms and conditions