angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Keramika (PS2020)

Bližší informace naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/czv/nabidka-kurzu.

  Charakteristika programu:
  Kurz je určen pro začátečníky, ale i pro ty, kteří si chtějí prohloubit odborné znalosti a zvýšit kvalifikaci v oboru keramika. V kurzu se pracuje s keramickou hmotou klasicky i experimentálně, ve všech jejích skupenstvích, například vytvářením objektů, nádob, plastik, instalací v prostoru atd. a to s využitím keramických technologií. Součástí výuky jsou i workshopy pedagoga, které slouží jako praktická ukázka neobvyklých keramických technik v přímé spolupráci s účastníky. Kurz vede absolventka i pozdější pedagog (v letech 2005-2011) ateliéru Keramika a porcelán VŠUP v Praze.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou.

  Profil absolventa:
  Absolventi kurzu mohou uplatnit získané vědomosti v pedagogické praxi, nebo pro své další odborné výtvarné vzdělávání, ale i pro prohloubení znalostí v oboru keramika využitelné pro volnočasové aktivity.

  Garant kurzu: Hana Novotná, M.A., Ph.D.

  Lektor kurzu: Hana Novotná, M.A., Ph.D.

  Délka kurzu: 4 setkání po 6 hodinách (celkem 24 hodin)

  Termín konání kurzu: 2. 10. 2020, 9. 10. 2020, 16. 10. 2020, 23. 10. 2020 vždy od 8.00 do 14.00 hod.

  Místo konání: učebna č. 9 - keramická dílna v suterénu budovy PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno

  Obsahový plán kurzu: Účastníci kurzu získají praktické i teoretické znalostí v oboru keramika z oblasti designu i volného umění, které jsou využitelné pro pedagogickou praxi, další výtvarné vzdělávání, ale i pro volnočasové aktivity. Naučí se základy keramických technik a technologií (např. točení na kruhu, lití do forem atd.). Vlastní prostorové realizace zahrnují práce s hlínou, glazurou, engobami (sádrou apod.), klasickými keramickými technikami – modelováním, litím, formováním, malbou pod i na glazuru atd. a jsou průběžně individuálně konzultovány s pedagogem. V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na materiál a výpal.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 4 800 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU) - v ceně jsou zahrnuty náklady na materiál a výpal.

  Termín podání přihlášky: do 18. 9. 2020 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu (podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání) je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

  Počet uchazečů: min. 7, max. 10

Celková cena: 4 800 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje
Lze objednat do 18. 9. 2020 vč. | Dostupná kapacita: 9