angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Semináře ABA pro rodiče a osoby pečující o děti s poruchami autistického spektra (JS2020)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Charakteristika programu:
  Kurz bude probíhat formou 5 webinářů (online seminářů) a 1 osobního setkání. Povedou ho certifikovaní odborníci s dostatečnými poznatky a zkušenostmi v této oblasti. Při tvorbě obsahu kurzu využijí zpětnou vazbu ze seminářů pořádaných v minulosti a uzpůsobí je tak, aby byly víc prakticky orientované s nácviky. Kurz pomůže rodičům, kteří ABA pro své děti využívají za pomoci odborníků, jejichž počet postupně narůstá, aby i v domácím prostředí dodržovali principy ABA, a tím zlepšili účinnost poskytovaných terapií. Pomůže však i rodičům, kteří přístup k takovým odborníkům nemají, aby do doby, než takový přístup získají, nastavili aspoň základní principy práce s dítětem, například snížili výskyt problémového chování (agrese, sebepoškozování, ničení věcí, záchvaty vzteku), které mnohdy ohrožuje i zdraví těchto dětí.
  V průběhu webinářů budou moci účastníci klást dotazy, procvičit si teoretické znalosti a zhlédnout video ukázky práce s dětmi. Nahrávku jednotlivých webinářů bude možné shlédnout ještě několik dní po každém setkání. Webináře budou probíhat za pomoci videokonferenčního softwaru ZOOM. Pro účast není potřeba mít instalovaný žádný software. Je však potřeba mít osobní počítač nebo notebook s možností přehrávání obrazu a zvuku a stabilní připojení k internetu. Na osobním setkání v Praze si posluchači pod vedením lektora ve skupinkách vyzkoušejí, jestli dovedou nabyté znalosti použít.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Kurz je zaměřen na rodiče, rodinné příslušníky a další osoby pečující o děti s PAS. Účast odborných pracovníků (speciálních pedagogů, logopedů, psychologů) je možná.

  Garant kurzu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

  Lektor kurzu: Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA

  Délka kurzu: semestr JARO 2020 – 6 dní

  Termín a místo konání kurzu:
  13. 6. 2020 – od 14.00 – webinář
  16. 6. 2020 – od 16.30 – webinář
  27. 6. 2020 – od 14.00 – webinář
  30. 6. 2020 – od 16.30 – webinář
  7. 7. 2020 – od 16.30 – webinář
  11. 7. 2020 – od 13.00 – osobní setkání v Praze (místo konání bude upřesněno)

  Obsahový plán kurzu:
  Kurz se zaměří na praktické využití poznatků aplikované behaviorální analýzy (ABA) při výchově dětí s poruchami autistického spektra (PAS), konkrétně.
  1) jak s dítětem navázat spolupráci,
  2) jak rozvíjet jeho zájmy či budovat motivaci k učení,
  3) jak rozvíjet komunikaci tím, že se děti naučí požádat o něco (tzv. učení mandů),
  4) specifika vokálních a nevokálních studentů,
  5) jak lze předcházet, redukovat a nahrazovat problémové chování,
  6) jak efektivně učit nové dovednosti.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníci nezískají certifikát v aplikované behaviorální analýze.

  Cena kurzu: 2 000 Kč (platba možná i kartou přes Obchodní centrum MU)

  Termín podání přihlášky: do 10. 6. 2020 formou provedení objednávky a platby kurzu přes Obchodní centrum MU

  Počet uchazečů: max. 50

  Poznámka: Kurz není akreditován.

Celková cena: 2 000 Kč vč. DPH