angličtinaPřihlášení do IS MU

Arabština pro pokročilé I (podzim 2020)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Kurz je určen pro zájemce, kteří již znají arabskou abecedu a dokáží reagovat na základní konverzační témata. Kurz je sestaven jako úvod do základních řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení a psaní). Na konci tohoto kurzu budou studenti:

  • (v dovednosti poslech) schopni porozumět jednoduchým otázkám ve vzájemné interakci s učitelem nebo se studenty a porozumět jednoduchému dialogu mezi dvěma osobami tematicky zaměřenému na základnější informace týkající se osob účastnících se interakce
  • (v dovednosti mluvení) schopni odpovídat na jednoduché otázky a účastnit se jednoduché interakce s učitelem nebo s ostatními studenty;
  • (v dovednosti čtení) schopni číst; porozumění vokalizovaných i nevokalizovaných textů a krátké texty obsahující známou slovní zásobu a známé gramatické struktury;
  • (v dovednosti psaní) schopni napsat jednoduché věty založené na známé slovní zásobě a známých gramatických strukturách

  KDY:
  12.10.2020-11.1.2021
  ROZSAH:
  12 týdnů, 1 x 90 min. týdně
  ČASOVÝ ROZVRH:
  Pondělí, 16:30-18:00
  KDE:
  Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2, 602 00, Brno
  PRO KOHO:
  Studenti, zaměstnanci MU
  VYUČUJÍCÍ:
  Ing. René Motlak, motlakrene@centrum.cz
  KONTAKT:
  koordinator@cjv.muni.cz

Celková cena: 1 200 Kč vč. DPH