angličtinaPřihlášení do IS MU

Angličtina pro seniory - mírně pokročilí I (podzim 2020) - Standard

Tato nabídka není nyní v prodeji.

 • Angličtina pro seniory - mírně pokročilí I (podzim 2020)

  Cílem kurzu je rozvíjet všechny jazykové dovednosti účastníků, tedy čtení, poslech, mluvení i psaní a to zejména komunikativní metodou. Důraz je kladen na praktická témata, jejich důkladné procvičování a opakování, kdy studenti jsou aktivními účastníky procesu učení. Tempo kurzu se přizpůsobí potřebám studentů: každá hodina začne opakováním probrané látky, na které navážeme novou prací. Studenti také často pracují ve dvojicích nebo malých skupinách pro lepší osvojení látky a uvolnění atmosféry ve třídě. Používání češtiny na hodinách nepředstavuje tabu, ve výuce pracujeme také s dřívějšími zkušenostmi s učením se cizím jazykům.

  KDY:
  14.10.2020 - 20.1.2021
  ROZSAH:
  12 týdnů, 1 x 90 min týdně
  ČASOVÝ ROZVRH:
  Středa, 16:00-17:30
  KDE:
  Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2, Brno
  PRO KOHO:
  Cílovou skupinou jsou studenti všech fakult MU bez rozdílu, zaměstnanci MU a zájemci z řad veřejnosti jsou vítáni.
  VYUČUJÍCÍ:
  Mgr. Jana Kubrická,Ph.D., kubricka@sci.muni.cz
  KONTAKT:
  koordinator@cjv.muni.cz

Celková cena: 3 900 Kč vč. DPH