angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka (PS2020)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Bližší informace naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/czv/nabidka-kurzu.

  Charakteristika programu:
  Kurz nabídne prohloubení teoretických základů a východisek i nácvik a sdílení praktických dovedností a zkušeností ve výuce francouzského jazyka. Zastoupeny budou disciplíny související s moderní výukou cizích jazyků a rozšiřující komunikační i výukové kompetence účastníků kurzu.

  Požadované předpoklady uchazeče:
  Kurz je určen pro učitele francouzského jazyka z různých typů škol a zájemce o další vzdělávání v oblasti výuky francouzštiny jako cizího jazyka. Je požadováno min. středoškolské vzdělání s maturitou (nutné doložit kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání).

  Profil absolventa:
  Absolventi kurzu budou moci uplatnit dosažené znalosti a prohlubované komunikační dovednosti ve všech aspektech jejich výukové praxe. Rozvíjením vlastních klíčových kompetencí pro celoživotní učení dle doporučení Rady Evropské unie i kompetencí svých žáků tak mohou přispívat ke zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu a výuky cizích jazyků v ČR.

  Lektor kurzu: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D., Ing. Mgr. Hana Delalande, Mgr. Marcela Poučová, Ph.D., PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D., zahraniční lektor(ka)

  Délka kurzu: celkem 16 hodin ve 4 blocích, 1 blok = 4 vyučovací hodiny (2x 90 minut) na vybrané téma s 15 minutovou přestávkou v době od 15.00 do 18.15

  Termíny konání kurzu: 13. 11. 2020, 11. 12. 2020, 15. 1. 2021, 12. 2. 2021 (místo konání bude upřesněno)

  Obsahový plán kurzu:
  Součástí seminářů jsou kromě teoretických východisek také informace týkající se vhodného zařazení zkoumané problematiky do přípravy vyučovací jednotky s využitím postupů prezentovaných v kurzu, ale i diskuse a sdílení dobré praxe účastníků.
  1. Didaktika a nové trendy ve výuce cizích jazyků (4 hodiny): nové impulzy pro výuku na základě zkušeností zahraničních i domácích odborníků.
  2. Lingvistika (4 hodiny): prohloubení jazykových znalostí a dovedností v oblasti francouzského pravopisu a výslovnosti.
  3. Kultura a rozvoj klíčových kompetencí (4 hodiny): klíčové kompetence pro 21. století v procesu učení se cizímu jazyku.
  4. Literatura pro mládež s využitím ICT (4 hodiny): francouzská a frankofonní literatura pro děti a mládež ve spojení s informačními a komunikačními technologiemi.
  Podrobné anotace jednotlivých seminářů ve francouzském jazyce viz webové stránky KFJ.

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Prezence účastníků bude sledována na základě prezenční listiny. Výsledný vzdělávací efekt akce bude zjištěn pomocí evaluačních dotazníků. Absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 1 200 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  V případě opožděného zájmu je možná po e-mailové domluvě (kucerovadana@ped.muni.cz) platba v hotovosti na místě první den kurzu.

  Termín podání přihlášky: do 27. 10. 2020 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu (podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání) je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenovanou e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

  Počet uchazečů: min. 8, max. 20

  Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-34813/2017-1-125).

Celková cena: 1 200 Kč vč. DPH