angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz HOBIT – Hodina biologie pro život - (PS2020) - neakreditováno

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Charakteristika programu:
Kurz zodpoví a vysvětlí, proč je důležité vzdělávat děti zrovna o cévní mozkové příhodě a infarktu myokardu, jaká je jejich role v poskytování první pomoci, jakou má toto vzdělávání tradici.
Srozumitelnou formou nabídne informace o těchto onemocněních, s důrazem na schopnost tyto stavy rozpoznat a adekvátně na příznaky zareagovat. Připraví učitele na provedení e-learningové hodiny, na práci s doplňkovými edukačními materiály a vysvětlí jejich roli v procesu vzdělávání.
Platforma pro učitele vyplní mezeru ve vzdělávání pedagogů o tomto závažném tématu, připraví je na realizaci e-learningové hodiny a podpoří jejich dlouhodobé zapojení do projektu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je dostupný široké veřejnosti. Je určený zejména pro pedagogické pracovníky a studenty učitelství s aktivním zájmem o problematiku. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Termín podání přihlášky: do 1. 10. 2020 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz

Počet uchazečů: min. 12, max. 30

Poznámka: Kurz není akreditován v rámci systému DVPP. Byl schválen kolegiem děkana.

 • Kurz HOBIT – Hodina biologie pro život - (PS2020)

  Profil absolventa:
  Absolventi kurzu budou schopni kvalifikovaně vést výuku zaměřenou na vzdělávání žáků o cévní mozkové příhodě a srdečním infarktu pomocí e-learningového programu a doplňkových edukačních materiálů. Prohloubí si znalosti o těchto akutních onemocněních a budou schopni uplatnit znalosti v rámci diskuse s žáky nad tématem.

  Garant kurzu: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

  Lektor kurzu: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., Ing. Hana Maršálková, Mgr. Jan Bobek, Ph.D.

  Délka kurzu: celkem 10 hodin, které jsou rozděleny do jednodenního workshopu o délce 6 hodin a praxe v celkovém rozsahu 4 hodin

  Termín konání kurzu: 15. 10. 2020

  Místo konání: Mezinárodní centrum klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), Pekařská 53, 602 00 Brno, budova B1, přednášková místnost v 6. patře

  Obsahový plán kurzu:
  1. Vzdělávání dětí o CMP: 1 hodina teorie
  1.1. Incidence a prevalence cerebro- a kardiovaskulárních onemocnění v české i světové populaci
  1.2. Dopady onemocnění na veřejné zdraví
  1.3. Cesty, jak dopady onemocnění snížit
  1.4. Role laiků v první pomoci u těchto onemocnění
  1.5. Důležitost zdravotní gramotnosti dětí
  1.6. Historie edukačních kampaní v ČR a ve světě
  1.7. Program HOBIT
  1.7.1. Historie vzniku
  1.7.2. Princip
  1.7.3. Dosavadní výsledky
  1.7.4. Budoucnost
  2. Cévní mozková příhoda: 1,5 hodin teorie
  2.1. Charakter onemocnění
  2.2. Princip vzniku onemocnění
  2.3. Příznaky a projevy onemocnění
  2.4. Rozpoznání onemocnění a správná reakce na příznaky
  2.5. Léčba onemocnění
  2.6. Rizikové faktory
  2.7. Předcházení vzniku onemocnění – zásady zdravého životního stylu
  3. Infarkt myokardu: 1 hodina
  3.1. Charakter onemocnění
  3.2. Princip vzniku onemocnění
  3.3. Příznaky a projevy onemocnění
  3.4. Rozpoznání onemocnění a správná reakce na příznaky
  3.5. Léčba onemocnění
  3.6. Rizikové faktory
  3.7. Předcházení vzniku onemocnění – zásady zdravého životního stylu
  4. Provedení e-learningové hodiny HOBIT: 1 hodina teorie
  4.1. Jak se do programu registrovat
  4.2. Jak zažádat o e-learning
  4.3. Co je potřeba k hodině zajistit a připravit
  4.4. Jak je hodina strukturovaná
  4.5. Jak řídit průběh hodiny
  5. Doplňkové materiály programu HOBIT: 1 hodina teorie
  5.1. K čemu slouží doplňkové materiály
  5.2. Kde najít doplňkové materiály
  5.3. Jak s doplňkovými materiály pracovat
  5.4. Seznámení s jednotlivými doplňkovými materiály
  6. Výstupní test znalostí: 0,5 hodin teorie
  7. Praxe: realizování kompletního programu HOBIT podle doporučeného vzdělávacího schématu: 4 hodiny
  7.1. Registrace
  7.2. Zažádání o e-learning
  7.3. Příprava na hodinu
  7.4. Realizace hodiny
  7.5. Práce s doplňkovými materiály
  7.6. Zopakování hodiny se stejnou třídou

  Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Úspěšné absolvování (minimálně 60 % správných odpovědí) on-line testu s tématikou cévní mozkové příhody a infarktu myokardu a realizace e-learningové hodiny programu HOBIT na svém pracovišti. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

  Cena kurzu: 500 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)

Celková cena: 500 Kč vč. DPH