angličtinaPřihlášení do IS MU

Anglická gramatika prakticky a svižně I (podzim 2020)

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  Cílem kurzu je srozumitelně a na pozadí češtiny vyložit anglickou gramatiku tak, abych aby studenti porozuměli jejímu systému a zákonitostem. Teoretická část kurzu je doplněna intenzivním procvičováním v konverzaci a při dalších praktických a zábavných aktivitách. Kurz předpokládá vstupní úroveň studentů B1+ a výstupní úroveň B2. Kurz je koncipován jako dvousemestrální, můžete tedy pokračovat i v dalším semestru.
  Kurz je určen především těm, kteří potřebují pochopit anglickou gramatiku jako celek. Její nejdůležitější jevy budou probírány na pozadí gramatiky českého jazyka. Budeme se věnovat jak formě, tak funkci všech anglických časů, dále modálním slovesům, hlavním gramatickým kategoriím podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a příslovcí. Podíváme se například také na věty podmínkové, účelové či nepřímou řeč v angličtině. Výuka bude probíhat formou výkladu, po němž bude následovat zejména ústní procvičování. Chcete jednou provždy pochopit, jak se to má s anglickými časy, členy nebo třetí podmínkou? A chcete se je naučit také skutečně používat? Pak je tento kurz určen právě vám. Kurz je otevřen i zaměstnancům MU a zájemcům z řad veřejnosti.

  KDY:
  15.10.2020-14.1.2021
  ROZSAH:
  1 x 90 min týdně
  ČASOVÝ ROZVRH:
  čtvrtek, 16-17.30
  KDE:
  Centrum jazykového vzdělávání MU, Komenského nám. 2, Brno
  PRO KOHO:
  Cílovou skupinou jsou studenti všech fakult MU bez rozdílu, zaměstnanci MU a zájemci z řad veřejnosti jsou vítáni.
  VYUČUJÍCÍ:
  Mgr. Martina Malášková, PhD. 67390@mail.muni.cz
  KONTAKT:
  koordinator@cjv.muni.cz

Celková cena: 3 200 Kč vč. DPH