angličtinaPřihlášení do IS MU

Trenér moderní gymnastiky – 2021

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Akreditace MŠMT kód programu TVS B1014A280001
Termín:
1. blok 12. – 14. 02. 2021 (předpokládaná výuka online – MS Teams)
2. blok 19. – 21. 03. 2021 (předpokládaná výuka online – MS Teams)
3. blok 04. – 06. 06. 2021
4. blok 10. – 12. 09. 2021
5. blok 01. – 03. 10. 2021
Místo konání:
učebny a tělocvičny Fakulty sportovních studií, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno
Podmínky přijetí:
 • členství ČSMG
 • maturita
 • dosažení 18 let
 • jeden rok praxe jako trenér III. třídy či instruktor moderní gymnastiky
 • doporučení mateřské TJ
Garant:
MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D.
Cena:
6 000,- Kč (+ 3 750,- Kč Vědecký základ sportovního tréninku)
Program:
A, předměty obecného a teoretického základu: Pedagogika sportu, Anatomie, Fyziologie, Biomechanika, Psychologie, Teorie sportovního tréninku, První pomoc, Sportovní traumatologie, Regenerace ve sportu
B, předměty speciální odbornosti: Teorie a didaktika baletní techniky, Techniky cvičení bez náčiní a s náčiním, Pravidla moderní gymnastiky, Dějiny MG, Rozvoj pohybových vlastností v MG, Organizace a systém moderní gymnastiky, Regenerace v moderní gymnastice, Tvorba sestav a další.
Závěrečné zkoušky
Vědecký základ sportovního tréninku: písemný test
Specializace: písemný test, praktická část, pedagogický výstup a závěrečná práce
Doklad o absolvování
Osvědčení Trenér moderní gymnastiky
Osvědčení Vědecký základ sportovního tréninku

Pro vystavení Osvědčení o absolvování je nutné uvést i datum a místo narození, prosím doplňte tuto informaci do poznámky.

Pro objednání je účastník povinen se seznámit s pravidly BOZP a PO.

 • Trenér moderní gymnastiky - specializace

  Absolventi předmětu získají vědomosti z oblasti dějin a vývoje moderní gymnastiky, budou se orientovat v základní terminologii. dále získají vědomosti a dovednosti z oblasti techniky a metodiky cvičení bez náčiní a snáčiním a z oblasti řízení tréninkové jednotky. Získají také základní dovednosti při tvorbě závodních sestav.
  • Běžná cena: 415 Kč
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  Organizace a systém moderní gymnastiky
  Regenerace v moderní gymnastice - praxe
  Pohybové prostředky regenerace
  Výživa a pitný režim
  Speciální traumatologie v moderní gymnastice, úrazy a mikrotraumata pohybového aparátu v MG (příčiny, prevence, léčba)
  Ostatní zdravotní rizika v MG – krevní oběh, srdce, mentální anorexie, porucha růstu, přetrénování atd. (příčiny, prevence, diagnostika, léčba)
  Biomechanika v MG
  Metodika sportovního tréninku
  Skladba tréninkové jednotky ( výkonnostní úroveň)
  Zvláštnosti tréninkového zatížení u dětí
  Plánování, tréninková evidence a dokumentace
  Dějiny moderní gymnastiky
  Pravidla moderní gymnastiky
  Názvosloví moderní gymnastiky
  Výběr sportovně talentované mládeže
  Rozvoj pohybových schopností
  Akrobatická příprava - praxe
  Klasická taneční technika, výrazový tanec a ostatní taneční techniky - praxe
  Hudebně pohybová výchova - praxe
  Technika a didaktika cvičení bez náčiní - praxe
  Technika a didaktika cvičení s náčiním -praxe
  Rozvoj manipulace - praxe
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
 • Trenér moderní gymnastiky - závěrečná zkouška

  Absolventi předmětu získají vědomosti z oblasti dějin a vývoje moderní gymnastiky, budou se orientovat v základní terminologii. dále získají vědomosti a dovednosti z oblasti techniky a metodiky cvičení bez náčiní a snáčiním a z oblasti řízení tréninkové jednotky. Získají také základní dovednosti při tvorbě závodních sestav.
  • Běžná cena: 415 Kč
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující

  Osnova
  - choreografie skladby
  - terminologie
  - metodika cvičení s náčiním a beznáčiní
  - plánování v MG
  - testovací baterie
  - baletní příprava
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.

Celková cena: 6 000 Kč vč. DPH