angličtinaPřihlášení do IS MU

Škola dřepu 2021

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j.: MSMT-585/2017-1-115

Sobota 10. července 2021, 8:00 – 18:00 hodin (8 vyučovacích hodin + rozbor a ukončení)
Fakulta sportovních studií, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno, posilovna a učebna 225/budova E34
Program a cíl:
Jednodenní seminář zaměřený na základní posilovací cvik – dřep s volnou činkou, určený trenérům všech sportovních odvětví a učitelům.
Teoretická část semináře bude zahrnovat detailní popsání cviku dřep s volnou činkou z hlediska funkční anatomie, techniky provedení, biomechaniky, dávání dopomoci a záchrany. Základy silového tréninku a zavedení cviku dřep s volnou činkou u dětí, dospívajících a dospělých. Příklady modifikace cviku dřep pro jednotlivá sportovní odvětví (hluboké dřepy, podřepy, dřepy vzadu, dřepy vpředu, dřepy ve vzpažení na úzko a na široko, atd.) a jejich zdravotní aspekty na základě vědeckých výzkumů dle techniky provedení. Praktická část bude zaměřena na edukaci provedení cviku dřep včetně odstranění nejčastějších chyb, nácviku metodiky a dopomoci.
Závěrečná část bude obsahovat rozbor videozáznamů z praktické části semináře.
Cílová skupina:
Program je určen studentům FSpS, trenérům všech sportovních odvětví, učitelům TV i všem zájemcům z řad široké veřejnosti.
Harmonogram:
Výuka probíhá formou přednášky, praktických příkladů, diskuse:
8:00 – 8:30 Sraz účastníků, základní informace (učebna 225 UKB)
8:30 – 10:00 Teoretická výuka (učebna 225 UKB)
10:00 – 12:00 Praktická výuka (posilovna UKB – 2 hod)
13:00 – 15:00 Teoretická výuka (učebna 225 UKB)
15:00 – 17:00 Praktická výuka (posilovna UKB – 2 hod)
17:00 – 18:00 Závěrečný rozbor a ukončení (učebna 225 UKB)
Lektoři:
Garant programu: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
Lektoři: Mgr. Tereza Králová, Bc. Jiří Gasior – dlouholetý reprezentant ČR ve vzpírání, několikanásobný Mistr ČR.
Doklad o absolvování:
Osvědčení o kvalifikaci s neomezenou platností
Cena:
2.500,- Kč

 • Škola dřepu

  Cílem je poskytnout aktuální teoretické i praktické vědecké a zkušenostní poznatky a dovednosti pro základní posilovací cvik – dřep s volnou činkou v různých modifikacích trenérům všech sportovních odvětví a učitelům tělesné výchovy. Zásadní cíl je naučit bezpečnost při cvičení a dávat dopomoc při cvičení.
  • Běžná cena: 2500 Kč
  • Fakulta sportovních studií
  Vyučující
  cvičící Bc. Jiří Gąsior Bc. Jiří Gąsior
  (cvičící)

  Osnova
  Teoretický základ (4 hodiny): Detailně popsán cvik dřep s volnou činkou z hlediska funkční anatomie, techniky provedení, dávání dopomoci a záchrany. Rovněž je zahrnuta diskuze nad věkovými odlišnostmi pro zavedení cviku dřep s volnou činkou u dětí, dospívajících a dospělých. Uvedeme také příklady modifikace cviku dřep pro jednotlivá sportovní odvětví (hluboké dřepy, podřepy, dřepy vzadu, dřepu vpředu, dřepy ve vzpažení na úzko a na široko, atd.) a jejich zdravotní aspekty cviku dřep s volnou činkou na základě vědeckých výzkumů. Praktický základ (4 hodiny): - Nácvik dřepu bez zátěže, poté s volnou činkou od úplných základů, důraz kladen na především správnou techniku provedení. - Ukázka a korekce nejčastějších chyb při cviku dřep. - Postupné zvyšování zátěže. - Praktická ukázka dopomoci a záchrany dle typů stojanů na dřepy. - Ukázka dalších modifikací cviků dřep pro různé sporty - Testování maximální výkonnosti ve dřepu při současném natáčení při testování na videozáznam. - Metody rozvoje síly s využitím cviku dřep. Závěrečný rozbor videozáznamu z praktického základu (i pomocí software DartFish) a shrnutí celodenního semináře.
  Omezení zápisu do předmětu
  Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.

  Běžná cena: 2500 Kč

  Pro objednání je účastník povinen se seznámit s pravidly BOZP a PO.

Celková cena: 2 500 Kč vč. DPH