angličtinaPřihlášení do IS MU

Kurz anglické gramatiky G1: Jaro 2022 / G1.1 Grammar review on B1 level: Spring 2022

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Úroveň podle SERR:
B1
Termín konání:
Od 2. března 2022 do 25. května 2022 (13 týdnů výuky/26 vyučovacích hodin)
Rozvrh:
Středa od 18:40 do 20:10(1 x 90 min)
Místo konaní:
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, budova L, Veveří 28, 602 00 Brno, učebna L 32
Lektor:
Mgr. Aneta Krajíčková

 • Popis kurzu / Course description

  Popis kurzu:
  Kurz je zaměřen na zopakování a procvičení anglické gramatiky. Hlavní náplní kurzu v podzimním semestru bude přehled a opakování všech základních časů doplněný procvičováním předložek a předložkových vazeb a procvičováním frázových sloves..
  Důraz je kladen na procvičení gramatických jevů v kontextu. Kurz povede zkušený a kvalifikovaný český lektor, který dokáže gramatiku náležitě vysvětlit a procvičit. Gramatické jevy odpovídají úrovni B1 podle Středoevropského referenčního rámce.

  Kurz je vhodný k přípravě na zkoušku z akademické angličtiny, kterou zastřešuje Centrum jazykového vzdělávání.

  Gramatická náplň:

  • podmínkové věty
  • modální slovesa
  • vazby sloves (-ing vs infinitiv)
  • příslovce a přídavná jména
  • členy
  • předložky a předložkové vazby
  • frázová slovesa

  Všechny učební materiály jsou zahrnuty v ceně kurzu.

  Bližší informace o kurzu poskytne Mgr. Markéta Pilařová, 603-241692, 54949 4894, pilarova@phil.muni.cz.

  Těšíme se na Vás!

Celková cena: 2 790 Kč vč. DPH