angličtinaPřihlášení do IS MU

Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí.

Obálka knížky
Práce předkládá čtenáři teoretickou a empirickou analýzu k tématu, které je zde pojmenováno jako učení pro pracoviště a jehož označení je výsledkem úsilí o české pojmenování konceptu workplace learning. V knize je koncept učení pro pracoviště předložen ve třech rovinách. Za prvé coby akademický koncept napomáhající porozumět procesům učení v celé jejich šíři, ve všech rovinách (individuální, skupinové, organizační) a se všemi riziky a možnými poruchami. Za druhé coby koncept s netradičně vymezeným polem zájmu (interakce jedinec – pracoviště) a pozměněnou perspektivou umožňující nahlédnout problematiku učení dospělých tak, aby se odkryly prostory běžnému vnímání skryté. A konečně (za třetí) může učení pro pracoviště posloužit jako opora pro rozmanité aplikace teoretických východisek a praktických a politických řešení otázek učení se a vzdělávání dospělých.

Autoři
Petr Novotný
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5116-4
  • Počet stran: 152
  • Vazba brožovaná
  • Formát 170 x 240 mm
  • Obor pedagogika
  • Rok vydání: 2009

Celková cena: 300 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Pedagogika