angličtinaPřihlášení do IS MU

CŽV podzim 2010 - PVP nad rámec CŽV - bc.

Tato nabídka není nyní v prodeji.

  • Povinně volitelný předmět nad rámec CŽV pro bakalářské programy

    Účastník programu celoživotního vzdělávání je oprávněn si v průběhu celého vzdělávání zaregistrovat jeden povinně volitelný předmět. Toto balení slouží k úhradě děkankou stanovené částky za každý další povinně volitelný předmět. Vztahuje se k semestru podzim 2010.

Celková cena: 2 800 Kč vč. DPH