angličtinaPřihlášení do IS MU

Prostor, moc a utopie: Ideální město a jeho společnost.

Obálka knížky
Kniha v sobě spojuje sociologický zájem o (městské) sociální utopie a o město a urbánní plánování. Jedním ze zdrojů moderní disciplíny urbánního plánování jsou klasické utopické texty. Utopisté, stejně jako později někteří architekti a urbanisté, často uplatňují ve svých pracích představu ideálního materiálního prostředí, které je předpokladem i výsledkem ideálního sociálního uspořádání: utopie ani urbanismus nejsou „pouze“ plánováním městského prostředí, jsou i plánováním společnosti; předpokládají, že jisté prostředí je vhodné pro specifický typ obyvatel. Nejviditelněji se toto spojení projevuje u těch utopií, které je možno nazývat „městskými“, tzn. těch, jež zasazují společnost do konkrétně popsaných ideálních městských kulis.

Autoři
Barbora Vacková
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5252-9
  • Počet stran: 171
  • Vazba brožovaná
  • Formát 140 x 205 mm
  • Obor sociologie
  • Rok vydání: 2010

Celková cena: 240 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie