angličtinaPřihlášení do IS MU

S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých

Obálka knížky
Kniha se věnuje vzdělávání a trhu práce, které zkoumá jako provázané systémy. Jádrem knihy je kvalitativní výzkum, provedený v rodinách a školách patnáctiletých dívek a chlapců, který je zasazen do kontextu současných českých a evropských výzkumů vzdělávacího systému a sféry placené práce se zaměřením na generové aspekty. Výzkum se zabýval problémem rozhodování o střední škole a budoucím povolání dívek a chlapců na konci povinné školní docházky. Výzkumný tým analyzoval jejich očekávání, na jejich vysněné školy a zaměstnání, na volby, které skutečně udělali, i na bariéry, které jim stojí v cestě, a na způsoby jejich překonávání. Poznatky z výzkumu jsou ukotveny jak v sociologických teoriích akcentujících propojenost sociální struktury s jednáním jednotlivých aktérů a aktérek, tak ve feministických přístupech zdůrazňujících nutnost sociální změny směrem k rovné a spravedlivé společnosti.

Autoři
Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Iva Šmídová
Další: Tomáš Katrňák, Martina Hynková, Klára Janoušková, Marie Valentová
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-7419-030-8
  • Počet stran: 220
  • Vazba brožovaná
  • Formát 150 x 230 mm
  • Vydáno ve spolupráci s MU; ISBN 978-80-210-5297-0
  • Obor sociologie, pedagogika
  • Rok vydání: 2010

Celková cena: 280 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Pedagogika  | Sociologie