angličtinaPřihlášení do IS MU

Sebepojetí a identita v adolescenci: sociální a kulturní kontext

Obálka knížky
V úvodní kapitole P. Macek a M. Tyrlík definují základní pojmy představující sebepojetí a zkušenosti s vlastním já. Studie M. Tyrlíka představuje mechanismy, kterými se naše chování k druhým lidem a jejich prožívání stává součástí našeho sebesystému a jak se zpětně tyto obsahové i procesuální stránky sebesystému podílejí na jednání, které souvisí s jinými lidmi. V další studii se autoři snaží poukázat na některé cesty, kterými se může úsilí o hledání určité harmonie a integrity u současných dospívajících ubírat. Autorka Z. Sakařová se ve své kapitole zabývá konstruktem/konceptem možných já. V kapitole R. Hytycha a P. Macka se autoři snaží poukázat na důležitost kulturněhistorického pohledu na téma identity a sebepojetí v období dospívání. V další kapitole A. Wyrobková ukazuje, že spolu s reprodukční „specializací“ existuje řada kulturně podmíněných mužských a ženských společenských rolí, jejichž sdružení pro reprodukční specializace může být docela oprávněné na počátku lidských dějin. V poslední kapitole autoři A. Ševčíková a  …více

Autoři
Mojmír Tyrlík, Petr Macek, Jan Širůček
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5107-2
  • Vazba brožovaná
  • Formát 160 x 230 mm
  • Obor sociologie
  • Rok vydání: 2010

Celková cena: 220 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie