angličtinaPřihlášení do IS MU

Rozvoj silných stránek osobnosti - pozitivní psychologie v praxi - podzim 2011

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Akademické centrum poradenství a supervize je školící, výukové a výcvikové pracoviště Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci služeb veřejnosti nabízí ACPS zejména služby z oblasti cíleného psychologického vzdělávání, poradenství, diagnostiky a psychoterapie. Všichni pracovníci i spolupracující studenti jsou vázáni mlčenlivostí a etickými kodexi pracovníků pomáhajících profesí.

 • Rozvoj silných stránek osobnosti - pozitivní psychologie v praxi

  Termíny konání:
  víkend 5. - 6. 11. 2011

  Místo konání:
  Brno, prostory Akademického centra poradenství a supervize, budova FF MU, Veveří 28, Brno

  Harmonogram kurzu:
  sobota 9:30-19:30 (přestávka na oběd, večerní relaxace s meditací)
  neděle 9:00-15:00

  Lektorka:
  PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. , www.pozitivni-psychologie.cz


  Pozitivní psychologie je aktuálním směrem v současné psychologii, jenž se zabývá studiem a podporou pozitivního prožívání, kladných stránek osobnosti člověka i podmínek optimálního fungování v mezilidských vztazích. Velkou pozornost věnuje rozpoznání a rozvoji silných stránek a předností člověka a podpoře jejich využívání v osobním i profesním životě. V kurzu seznámíme účastníky s možnostmi praktického využití poznatků pozitivní psychologie. Na základě sebezkušenostních postupů představíme osvědčené metody zaměřené na rozpoznání svých vnitřních potenciálů, techniky napomáhající zvýšení míry osobní pohody a spokojenosti i zlepšení mezilidských vztahů.


  Obsah kurzu:
  • Základní témata a aplikační možnosti pozitivní psychologie
  • Osobní pohoda, štěstí, vděčnost - význam kladného prožívání
  • Naděje, optimismus, všímavost - základy pozitivního myšlení
  • Rozpoznání a podpora silných stránek osobnosti
  • Pozitivní komunikace jako základ dobrých vztahů
  • Relaxační blok – meditace laskavosti
  • Konkrétní strategie a intervence pozitivní psychologie v praxi


  Bližší informace o kurzu poskytne koordinátor služeb ACPS, telefon: 549 49 37 35, mobil: 737 620 399, e-mail: acps@phil.muni.cz.

Celková cena: 1 900 Kč vč. DPH