angličtinaPřihlášení do IS MU

Sociální studia 1-4/2009

Cílem časopisu je zpřístupňovat nové pohledy a témata v rámci sociálně-vědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena.

  • Fakulta sociálních studií
  • ISSN 1214-813X
  • Nabízená čísla:
   Transnacionalismus 1/2009
   Toto číslo Sociálních studií se věnuje transnacionalismu jako významnému společenskému fenoménu organizace života napříč prostory národních států i teoretické perspektivě, jež problematizuje ustanovené hranice aplikované na zkoumání sociálního jednání, vztahů a zkušeností. Aktuální číslo představuje transnacionalismus jako kritickou perspektivu otevírající dosud nepromýšlené sociologické otázky a zvyšující citlivost vůči přeshraničním jevům a napětím, které přináší transnacionální procesy ve světě národních států.
   Nová média 2/2009
   Předkládané číslo "Nová média" se zabývá širokou paletou společenských aspektů a implikací nových informačních a komunikačních technologií, jejichž expanze do všech oblastí sociálního života, včetně sfér naší každodennosti či intimity, přináší z pohledu sociálních věd nové otázky a badatelské výzvy. V tomto čísle jsme chtěli otevřít prostor zejména pro empirické studie i teoretické reflexe užívání internetu a dalších tzv. nových médií (mobilních telefonů, PC, herních konzol apod.), jejich vlivu na proměny sociálních rolí, mezilidských interakcí a vztahů, veřejné sféry či občanské participace, stejně jako na proměny kolektivních i osobních identit.
   Individualizace 3/2009
   V tomto čísle se chceme věnovat individualizaci jako procesu, v němž zanikají pevné vazby tradiční společnosti, roste osobní svoboda, možnost voleb a akční rádius jedince, žijícího v moderní společnosti. Poněvadž bývá analyticky nesnadné rozlišovat mezi individualizací a individualismem jako jejím výsledkem, nechceme vylučovat texty, které by se věnovaly také sociálním a kulturním projevům či souvislostem individualismu.
   Reprodukce nebo intimita? 4/2009
   Porodnost jako základní biologický předpoklad sociální kontinuity je dnes oprávněně v zorném poli sociálních věd. Na druhou stranu fenomény vznikající na okraji různých forem partnerského soužití nebo prolínáním různých forem rodičovství a dalších vztahů, mohou být v takových typech výzkumu opomíjeny, přestože i ony jsou důležitým zdrojem proměn rodinného chování a sociální reprodukce.

  Do poznámky v objednávce prosíme uveďte, které číslo časopisu si objednáváte.

  Webové stránky časopisu

Celková cena: 75 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie