angličtinaPřihlášení do IS MU

Sociální studia 1-4/2010

Tuto nabídku připravujeme.
Vložením do košíku ji můžete předobjednat. Jakmile bude k dispozici, budeme vás kontaktovat.

Cílem časopisu je zpřístupňovat nové pohledy a témata v rámci sociálně-vědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena.

  • Fakulta sociálních studií
  • ISSN 1214-813X
  • Nabízená čísla:
   Vzpomínání a paměť 1/2010
   Toto číslo Sociálních studií je věnováno nejrůznějším aspektům otázek a problémů spojených s kolektivní pamětí, individuální pamětí a vzájemným vztahům obou rovin vzpomínání.
   Nová sociální rizika 2/2010
   Reflexe ekonomických a sociálních krizí 70. a 80. let, zostření globální ekonomické soutěže, role nových technologií v ekonomice, strukturálních změn a rostoucích požadavků flexibility na trzích práce, individualizačních a diferenciačních procesů v sociální struktuře i demografického vývoje vnesla do sociálních věd koncept „nových sociálních rizik“. V české sociálně vědní produkci však tomuto tématu zatím – až na výjimky – nebyla věnována dostačující pozornost. V tomto čísle Sociálních studií se pokusíme tento deficit alespoň zčásti napravit: ústřední otázkou je, jaká je dynamika nových sociálních rizik v současné společnosti, jak v českém, tak i v evropském a světovém kontextu.
   Československé město 3/2010
   Jak a v čem se proměňovala česká a slovenská města ve dvacátém století? Jak se v jejich podobách a v životech jejich obyvatel projevovaly nebo přímo utvářely společenské, politické nebo ekonomické změny? Jak se žilo v českých a slovenských městech v minulosti a jak se v nich žije dnes? A jak chápeme a zkoumáme město minulé a současné?
   České hodnotové proměny 1991–2008 4/2010
   Toto číslo Sociálních studií je poněkud specifické. Na hodnoty a postoje české populace se dívá na základě analýzy dat Evropského výzkumu hodnot (EVS), který se v České republice uskutečnil po roce 1990 již potřetí. K dispozici je tak ucelený soubor dat mapující rodinné, ekonomické, politické, vzdělávací a další hodnoty v české populaci po dobu její transformace v posledních dvou desetiletích.

  Do poznámky v objednávce prosíme uveďte, které číslo časopisu si objednáváte.

  Webové stránky časopisu

Celková cena: 75 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie