angličtinaPřihlášení do IS MU

Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný?

Obálka knížky
Ještě před patnácti lety byl vstup do manželství a založení rodiny samozřejmou součástí životních p lánů převážné většiny mladých lidí v ČR. Avšak již od poloviny 90. let se začaly dít změny, které z populačního vývoje učinily mediálně i politicky ostře sledované téma. Demografický režim bývalé sp olečnosti reálného socialismu odezněl a začal být nahrazován novým režimem, pro nějž je typická níz ká sňatečnost a porod v pozdějším věku. Nově nastupující mladé generace mužů i žen se stále více vz dalují svým rodičům z hlediska typů svazků a reprodukčních strategií, které volí. ► Do jaké míry je současný vývoj demografického chování žádoucí z hlediska budoucích potřeb české s polečnosti? ► Prohlubuje se protiklad mezi zájmy jednotlivců a zájmy společnosti jako celku? ► Existují nějaká opodstatnění k tomu, aby se stát aktivně zabýval populačními otázkami? ► Jaké jsou reálné možnosti pronatalitních opatření? Podobné otázky nejsou středem zájmu pouze demografů a sociologů, kladou si je odborníci z nejrůzněj ších společenských věd, klade si je i široká veřejnost …více

Autoři
Jiřina Kocourková, Ladislav Rabušic
Obsah knihy
  • ISBN 80-86561-93-3
  • Počet stran: 158
  • Vazba brožovaná
  • Formát 155 x 225 mm
  • Obor sociologie
  • Rok vydání: 2006

Celková cena: 104 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie