angličtinaPřihlášení do IS MU

Sebepojetí a sebehodnocení rozumově nadaných dětí

Obálka knížky
Tato práce vznikala v kontextu rozvíjející se péče o nadané děti v České republice a zvyšujícího se zájmu odborné i laické veřejnosti o tuto problematiku i vzhledem k neoddiskutovatelnému významu sebehodnocení nejen pro kvalitu podávaného výkonu člověka, ale také pro jeho značný vliv na celkovou úroveň psychosociálního přizpůsobení i kvalitu života. Hlavním cílem našeho zkoumání bylo identifikovat rozdíly v profilech sebehodnocení vztažených k jednotlivým komponentám sebepojetí a celkovém sebehodnocení mezi skupinami rozumově nadaných dětí a dětí s průměrným nadáním. Vycházeli jsme z komponentových koncepcí nadání a osobnostně vývojového přístupu ke studiu nadání. Do výzkumu jsme zařadili působení dalších mimointelektových charakteristik: tvořivost, osobnostní rysy dítěte a matky, vybrané anamnestické rodinné údaje, citový vztah s rodiči a sourozencem, handicap. Výzkum zahrnoval také vnímání dostačivosti vztažené k jednotlivým oblastem sebepojetí (kromě celkového sebehodnocení) z pohledu pedagogů dětí.

Autoři
Věra Konečná
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5325-0
  • Počet stran: 202
  • Vazba brožovaná
  • Formát 145 × 210 mm
  • Obor sociologie, pedagogika
  • Rok vydání: 2010

Celková cena: 199 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie