angličtinaPřihlášení do IS MU

Logbook pro evidenci specializačního vzdělávání lékařů akreditovaného MZ ČR dle platných předpisů do 30.6.2017

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Logbook pro evidenci absolvování předepsaného obsahu základního oboru specializačního vzdělávání.

Balení je určeno pro osoby registrované/registrující se v Evidenci zdravotnických pracovníků (EZP) pod Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a postupující podle Věstníků MZ ČR z r. 2011 a 2015.

Do poznámky prosím uveďte, pro jaký obor Logbook objednáváte (vyplnění poznámky je povinné).

    Účastník specializačního vzdělávání lékařů a zubařů je povinen uhradit logbook, nutný pro evidenci absolvování předepsaného obsahu základního oboru specializačního vzdělávání, do kterého byl zařazen.

    Logbook bude zákazníkovi zaslán po úhradě a po ověření, že kupující je osoba registrovaná/registrující se v Evidenci zdravotnických pracovníků (EZP) pod Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity.

Celková cena: 200 Kč vč. DPH