angličtinaPřihlášení do IS MU

Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin

Obálka knížky
Kniha se zabývá procesy, příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze v české společnosti. Oba fenomény ukazuje jako vnitřně provázaný proces interakcí mezi jedinci, sociálními skupinami a společenskými systémy, zahrnující aspekty kulturně-historické, národnostní, sociálně-ekonomické, politické a etické. Vedle obecných otázek, zabývajících se příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze, patří ke klíčovým tématům knihy marginalizace na trhu práce, nezaměstnanost, chudoba, materiální deprivace, utváření identity národnostních menšin a možnost veřejných politik podpořit procesy sociální inkluze v České republice. Kniha je určena odborníkům, studentům společenských věd i širší laické veřejnosti, která se o sociální problémy zajímá.

Autoři
Tomáš Sirovátka
Obsah knihy
  • ISBN 80-210-3455-6
  • Počet stran: 240
  • Vazba brožovaná
  • Formát 170 x 240 mm
  • Obor sociologie
  • Rok vydání: 2004

Celková cena: 84 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie