angličtinaPřihlášení do IS MU

Ikonografické prameny ke studiu tradiční kultury

Obálka knížky
Ikonografické doklady tvoří integrální součást pramenné základny řady společenskovědních oborů. Pro studium tradiční kultury ve středověku a raném novověku jsou zvláště významné, neboť etnologie pracuje s písemnými prameny a hmotnými doklady pocházejícími až z 18. a 19. století. Z obrazových zdrojů získává informace především o hmotné kultuře: stavitelství, zemědělství, řemeslech, oděvu a zdobení, které napomáhají k utváření představy o genezi mnoha jevů známých až z nové doby. I k těmto cenným pramenům je však třeba přistupovat kriticky a posuzovat jejich informační hodnotu v širších souvislostech.

Autoři
Alena Křížová
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5766-1
  • Počet stran: 167 s.
  • Vazba brožovaná
  • Formát 170 x 240 mm
  • Obor evropská etnologie
  • Rok vydání: 2011

Celková cena: 300 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Etnologie