CzechIS MU Login

The Future of Natural Gas Security in the V4 Countries. A Scenario Analysis and the EU Dimension

dust jacket
Tato kniha se zaměřuje na plynovody Nord Stream, South Stream, Nabucco, soustavu interkonektorů Severo-jižního propojení a dvojici LNG terminálů v Polsku a Chorvatsku. Cílem textu je nastínit možné dopady těchto projektů na toky zemního plynu skrze tranzitní region zemí Visegrádské čtyřky. Strukturu knihy tvoří tři hlavní části: SWOT analýza plynárenských sektorů zemí V4, kvantitativní analýza pěti scénářů reflektujících možné kombinace zmíněných projektů a dimenze Evropské unie, která energetický vývoj členských států zásadně ovlivňuje. Pro porovnání infrastrukturních scénářů autoři využívají pro tyto účely zvlášť vyvinutého matematického modelu MEOS a série indexů pokrývajících klíčové aspekty ekonomické a politické dimenze obchodu se zemním plynem. This book focuses on the Nord Stream, South Stream and Nabucco gas pipelines, the system of interconnectors within the North-South Gas Corridor and the two LNG terminals in Poland and Croatia. The aim of the study is to outline possible impact of these projects on the gas flows in Central Europe. The book consists of SWOT analyses of the Czech, Hungarian, Polish …more

Authors
Filip Černoch, Břetislav Dančák, Jana Kovačovská, Petr Ocelík, Jan Osička, Tomáš Vlček, Veronika Zapletalová
Contents
  • ISBN 978-80-210-5650-3
  • Number of pages: 312
  • Vazba brožovaná
  • Formát 140 x 205 mm
  • Obor politologie
  • Year of publication: 2011

Total: 476 CZK incl. VAT
 Add to shopping cart
Additional information and terms and conditions