angličtinaPřihlášení do IS MU

Sociální studia 2011

Cílem časopisu je zpřístupňovat nové pohledy a témata v rámci sociálně-vědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena.

  • Fakulta sociálních studií
  • ISSN 1214-813X
  • Nabízená čísla:
   Sport 1/2011
   Předkládané číslo posunuje sport blíže k centru sociálně-vědního zájmu. K tomu ostatně odkazuje už obálka čísla, z níž k četbě vyzývá Diego Maradona, respektive jeho oltář. Ten se objevuje v centru Neapole, tedy ve městě, jež ve druhé polovině 80. let uvedl Maradona do fotbalového, ale i do sociálního, kulturního a postmoderního religiózního opojení. Oltář představuje jedno z mnoha poselství tohoto čísla: fotbal může být náhradou náboženství.

   Obsah čísla (PDF)
   Smrt 2/2011
   Smrt patří mezi stěžejní a věčná témata lidské kultury, s nimiž se jednotlivé přicházející generace potýkají a vyrovnávají. Stává se opakovaně středobodem nejrůznějších filozofických úvah či uměleckých počinů. Třeba už jen proto, že kromě předjímání vlastní smrti a vlastního umírání se nám smrt do zorného pole dostává také s umíráním druhých.

   Obsah čísla (PDF)
   Prodej sociálna 3/2011
   O naši pozornost a přízeň soutěží politické strany, odbory, církve, neziskové organizace i státní a regionální či místní správa. Nabízí ideje, ideály, politické programy a veřejně prospěšné projekty. Právě kampaně primárně neekonomických subjektů, marketing a reklama jejich produktů jsou tématem tohoto čísla.

   Obsah čísla (PDF)
   Bariéry rodičovství 4/2011
   Podoba rodiny a rodičovství se v ČR během posledních dvaceti let výrazně proměnila. Na jedné straně pozorujeme výrazný pokles sňatečnosti a porodnosti a nárůst počtu rozvodů, bezdětných párů nebo dětí narozených mimo manželství, na druhé straně výzkumy hodnot ukazují nepříliš velké změny v postojích mladé generace k manželství, rodičovství a ideálnímu počtu dětí. Tento rozpor může naznačovat, že existují bariéry, které preferovaná rozhodnutí týkající se rodičovství či rodinného života obecně blokují.

   Obsah čísla (PDF)

  Do poznámky v objednávce prosíme uveďte, které číslo časopisu si objednáváte.

  Webové stránky časopisu

Celková cena: 80 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie