angličtinaPřihlášení do IS MU

Poplatek za rigorózní řízení

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Více informací k rigoróznímu řízení naleznete na stránkách Fakulty informatiky.

    Náhrada nákladů za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky na Fakultě informatiky.

    Takto stanovená částka je určena zejména k úhradě nákladů spojených se zpracováním dvou oponentských posudků a nákladů na činnost komise pro státní rigorózní zkoušky.

    Více informací ve Směrnici děkana č. 1/2012

Celková cena: 5 000 Kč vč. DPH

Zpět na nabídku Fakulta informatiky