angličtinaPřihlášení do IS MU

Traktát De Amore ve světle dvorské kultury

Obálka knížky
Práce vychází z autorčiny již obhájené disertace Estetické kategorie v traktátu De amore. Cílem je přiblížit nejprve traktát samotný, okolnosti jeho vzniku a zasadit jej do dobového kontextu (dvorská kultura 12. století ve Francii). Jádrem práce je pak zkoumání aspektů tělesné a duševní krásy jako zdrojů možného mravního zdokonalení. Pozornost se zaměřuje především na centrálních osm dialogů traktátu, v nich pak zejména na taktiku dvoření se jednotlivých mluvčích a používání specifických stylistických prostředků (exemplum, metafora atd.), které mají přispět k naplnění jejich záměrů. Součástí je také zkoumání a kritické zhodnocení výsledků zahraničních badatelů v rozmezí přibližně posledních 110 let. Práce je určena publiku, které se zajímá o fenomén dvorské kultury a je zevrubně seznámeno s jeho základními pojmy.

Autoři
Lenka Lee
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5986-3
  • Počet stran: 110
  • Vazba brožovaná
  • Formát 160 × 230 mm
  • Obor historie, estetika, poezie
  • Rok vydání: 2012

Celková cena: 95 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Estetika  | Historie