angličtinaPřihlášení do IS MU

Když se školy učí

Obálka knížky
Publikace se zabývá organizačním učením ve školách. Autoři nejdříve zmapovali dosavadní výzkumy a teorie spojené s organizačním učením obecně a specificky pak s organizačním učením ve školním prostředí – o tom pojednávají v úvodní kapitole. Poté informují o empirickém výzkumu, který se znalostí teorie a výzkumů provedli na základních školách v České republice. Pro tento účel byl využit smíšený výzkumný design – v kvalitativní fázi šlo o vícečetnou případovou studii, kvantitativní fáze proběhla cestou dotazníkového šetření. Tím se podařilo získat řadu významných poznatků o procesech organizačního učení a jejich vedení a řízení. Další části publikace tak přinášejí informace o obsahovém zaměření a strukturním uspořádání organizačního učení ve školách, o jeho aktérech a způsobech podpory. Zvláštní pozornost věnují autoři podpůrným faktorům organizačního učení a také některým morálním dilematům spojeným s vedením a řízením procesů organizačního učení ve školách.

Autoři
Milan Pol, Lenka Hloušková, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Martin Sedláček
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-6130-9
  • Počet stran: 196
  • Vazba brožovaná
  • Formát 170 × 240 mm
  • Obor pedagogika
  • Rok vydání: 2013

Celková cena: 280 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Pedagogika