angličtinaPřihlášení do IS MU

Sociální studia 2012

Tuto nabídku připravujeme.
Vložením do košíku ji můžete předobjednat. Jakmile bude k dispozici, budeme vás kontaktovat.

Cílem časopisu je zpřístupňovat nové pohledy a témata v rámci sociálně-vědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena.

  • Fakulta sociálních studií
  • ISSN 1214-813X
  • Nabízená čísla:
   Sociologická teorie 1/2012
   Cílem čísla je poskytnout prostor nejen pro kritickou analýzu vývoje teorie, nýbrž i pro obecnější reflexi předpokladů sociologické argumentace. Přestože se většina praktikujících sociologů shodne na skutečnosti, že sociologie teorii potřebuje, dynamika vývoje sociologických specializací zároveň stále více prohlubuje vzájemnou irelevanci teoretických a empirických výzkumných aktivit.

   Obsah čísla (PDF)
   Děti 2/2012
   V uplynulém čtvrtstoletí se napříč různými sociálně vědními obory začínají prosazovat takové přístupy ve výzkumu, které tematizují děti výrazně novým způsobem. Tato nová „studia dětství“ vycházejí z koncepce dítěte jako samostatně reflektujícího aktéra a dětství jako instituce nezávislé na ostatních.

   Obsah čísla (PDF)
   Hranicemi genderu 3/2012
   Motiv hranic v názvu čísla odkazuje jednak k vymezení mezi disciplínami, ale také k hranicím mezi akademickou sférou a hnutím či aktivismem. Číslo volně navazuje na konferenci „Feministická studia na hranici“, která proběhla v listopadu 2011 na brněnské FSS.

   Obsah čísla (PDF)
   Kulturní sociologie 4/2012
   Sociologická teorie kulturní pragmatiky, tak jak ji zformuloval Jeffrey C. Alexander, pramení z údivu: jak je možné, že v našich racionalizovaných společnostech neustále působí formy symbolického jednání podobné rituálům? Alexander svou teorii sociálního jednání může stavět na modelu divadelního představení díky tomu, že se na přítomnost „ne-aktuálních“, marginálních a cizích elementů v naší moderně dívá jinak než klasická sociologická diagnóza doby. Ruiny nemusí být nutně považované za znaky překonané minulosti. Přítomnost ruin v naši současnosti může být důležitým symptomem povahy našeho současného světa, a tím pádem také nás samých.

   Obsah čísla (PDF)

  Do poznámky v objednávce prosíme uveďte, které číslo časopisu si objednáváte.

  Webové stránky časopisu

Celková cena: 80 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie