angličtinaPřihlášení do IS MU

Marienthal. Sociografie komunity nezaměstnaných

Obálka knížky
Nezaměstnanost je naléhavým problémem dnešní doby. Má sociální, ekonomické, psychologické i zdravotní důsledky. Kniha prezentuje první velký výzkum k tomuto tématu. Patří ke klasické moderní sociálně vědecké analýze, metodicky a obsahově má příkladný význam i pro dnešní výzkum nezaměstnanosti. V terénním výzkumu byly využity kvalitativní i kvantitativní metody s cílem zachytit komplexní způsoby prožívání ztráty práce dělníků v obci Marienthal, poblíž Vídně. Použitá metoda zúčastněného pozorování je jednou z nejvýznamnějších metod etnografie. Studie podává komplexní popis psychosociálních následků dlouhodobé nezaměstnanosti pro postižené rodiny a pro celé vesnické společenství v Marienthalu. Studie známá jako „Marienthal“ se stala „klasickou“ četbou generací studentů sociologie a odvolávají se na ni jak odborníci zabývající se otázkami nezaměstnanosti, tak i sociologové studující rodinu a také zastánci měření v sociologii vyznávající kvalitativní výzkumné metody. Míru vlivu této knihy na rakouské prostředí dokládají přehledové studie nezaměstnanosti ukazující, …více

Autoři
Marie Jahoda, Paul F. Lazarsfeld, Hans Zeisel
Obsah knihy
  • Běžná cena: 287 Kč (včetně 10 % DPH)
  • ISBN 978-80-210-6226-9
  • Počet stran: 182
  • brožovaná
  • 14 × 21 cm
  • Sociologie
  • Rok vydání: 2013

Celková cena: 258 Kč vč. DPH
Sleva: 10 %
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie