angličtinaPřihlášení do IS MU

Relaxační cvičení na 1. stupni ZŠ

Obálka knížky
Metodický materiál zaměřený na prevenci negativních důsledků nedostatečné pohybové aktivity. Metodický materiál lze také využít ke zklidnění a relaxaci žáků se specifickými poruchami učení a chování, s poruchami pozornosti. Relaxační cviky jsou doplněny fotografiemi jednotlivých poloh daného cviku. Současně jsou uvedeny poznatky z praxe, se kterými se můžeme setkat během cvičení. Metodický materiál lze využít v rámci mezipředmětových vztahů v různých hodinách.

Autoři
Simona Kratochvílová, Jan Zachrla
Obsah knihy
  • ISBN 80-210-3830-6
  • Počet stran: 44
  • Vazba šitá
  • Formát 210 x 297 mm
  • Klíčová slova jóga, cvičení rovnováhy, dechová relaxační gymnastika, psychomotorika
  • Obor tělesná výchova
  • Rok vydání: 2005

Celková cena: 54 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Tělesná výchova