angličtinaPřihlášení do IS MU

Edukace osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami

Obálka knížky
Monografie se zabývá edukací osob s těžkým zdravotním postižením a souběžným postižením více vadami. Sleduje nové pohledy a přístupy k cílové skupině v kontextu profesionální edukace. Monografie je členěna do pěti kapitol. První kapitola vymezuje obor Edukace jedinců s více vadami, zabývá se terminologickými východisky a poskytuje charakteristiku osob s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Zvláštní pozornost je věnována komunikaci u těchto osob. Kapitola druhá objasňuje mechanizmy ovlivňující edukaci žáků s těžkým postižením. Vysvětluje pojetí edukace a její optimální prostředí, rozebírá procesuální a metodickou stránku edukace, zabývá se obsahovou stránkou speciálně pedagogické diagnostiky u cílové skupiny a navrhuje postup při sestavování individuálního vzdělávacího plánu. Třetí kapitola se zaměřuje na výukové strategie. Charakterizuje využití asistované podpory v edukaci, zabývá se intervencí v oblasti motoriky, senzoriky a kognitivních procesů, v závěru jsou uvedeny příklady vybraných facilitacích technik. Kapitola čtvrtá …více

Autoři
Dagmar Opatřilová
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-6221-4
  • Počet stran: 186
  • Vazba brožovaná
  • Formát 148,5 x 210 mm
  • Klíčová slova žák s těžkým postižením, základní škola speciální, edukace, intervence, podpora, terapie, výzkumný projekt
  • Obor speciální pedagogika
  • Rok vydání: 2013

Celková cena: 129 Kč vč. DPH
 Koupit
Podmínky prodeje

Zpět na nabídku Speciální pedagogika