angličtinaPřihlášení do IS MU

Rozvod a změny reprodukčních strategií

Obálka knížky
Od počátků sociologického myšlení byla rodina chápána jako základní jednotka, zajišťující reprodukci společnosti v rovině biologické, ale i v rovině sociálních pravidel, norem, hodnot a institucí. Modernizace partnerských vztahů mimo jiné přináší také snazší možnost vystoupit z neuspokojivého manželství. Rozšiřující se kultura rozvodovosti je relativně novým fenoménem, jenž nabývá na významu během posledních desetiletí, a je možné, že rozvod ovlivní mechanismy sociální reprodukce. Teoretická otázka v nejobecnější rovině stojí takto: Jak se budou odlišovat mechanismy sociální reprodukce v situaci, kdy narůstající možnost rozpadu partnerství rozšiřuje skupinu lidí, kteří jsou nuceni redefinovat svoje životní dráhy a reprodukční strategie? Jaké nové reprodukční mechanismy můžeme nalézt, jestliže podstatná část dětí projde socializací v rodinách s jedním rodičem, nebo smíšeného typu?

Autoři
Petr Fučík
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-6093-7
  • Počet stran: 168
  • Vazba brožovaná
  • Formát 160 x 230 mm
  • Obor sociologie, psychologie
  • Rok vydání: 2013

Celková cena: 276 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Psychologie  | Sociologie