angličtinaPřihlášení do IS MU

Sociální studia 2013

Cílem časopisu je zpřístupňovat nové pohledy a témata v rámci sociálně-vědného výzkumu a humanitních studií. Jednotlivá čísla jsou monotematicky zaměřena.

  • Fakulta sociálních studií
  • ISSN 1214-813X
  • Nabízená čísla:
   Environmentalismus 1/2013
   Již několik let ztrácí český environmentalismus společenský ohlas a tematicky ustupuje z veřejného diskurzu. Cílem čísla je poskytnout prostor pro kritickou reflexi společenskovědních teorií environmentalismu posledních deseti let, pro jejich myšlenkové obohacení a zveřejnění výsledků empirického bádání v oblasti aktuálních environmentálních problémů.

   Obsah čísla (PDF)
   Náboženství v laboratoři 2/2013
   Necelých sto padesát let od svého vzniku se religionistika dostala do situace, v níž je zásadním způsobem zpochybňována její identita i relevantnost. S tím se pojí dvě klíčové otázky: 1) Je vůbec možné vědecké studium něčeho takového jako náboženství? 2) Čím se religionistické uchopení a s ním spojený výklad, popis, interpretace náboženství liší od toho, jak k tomuto fenoménu přistupují jiné disciplíny, zejména pak sociologie, antropologie a psychologie?

   Obsah čísla (PDF)
   Sekularita 3/2013
   Otázky spjaté s problematikou náboženství nepatří v českém prostředí k těm, které by přitahovaly zvýšený zájem laické či odborné veřejnosti. Číslo volně navazuje na tematicky spřízněné dvojčíslo Posvátno z roku 2008. Na rozdíl od něj zaměřuje primární pozornost nikoliv na různé podoby „posvátna“ či náboženství, ale na fenomén, který bývá vnímán jako jejich protipól a jenž se projevuje v rozmanitých podobách, úrovních a významech - sekularitu.

   Obsah čísla (PDF)
   Paměť města 4/2013
   Jak uvádí Mark Crinson, v posledních dvou desetiletích věnují architekti a urbanisté stále větší pozornost historickému rozměru vlastní práce. Vztah urbánních objektů a urbánního prostoru k minulosti – lokální, národní, nadnárodní – se stal zároveň významným veřejným tématem, často s výrazným politickým nádechem.

   Obsah čísla (PDF)

  Do poznámky v objednávce prosíme uveďte, které číslo časopisu si objednáváte.

  Webové stránky časopisu

Celková cena: 80 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Sociologie