angličtinaPřihlášení do IS MU

Významné geologické lokality Moravy a Slezska

Obálka knížky
Kniha přibližuje detailnější geologickou stavbu východní části České republiky, tvořené dvěma geologicky odlišnými jednotkami – Českým masivem a Západními Karpaty. Pojednání o celkem 71 lokalitách je rozděleno do pěti kapitol, strukturovaných podle éry jejich vzniku: proterozoikum, starší paleozoikum, mladší paleozoikum, mezozoikum a kenozoikum. U každé lokality je popsána geologická stavba jejího okolí, významné geologické jevy, přítomné horniny, minerály nebo fosilie. Textové informace doplňuje velké množství názorných barevných fotografií a map, připojena je i anotace v angličtině. Všechny lokality vřazené do publikace jsou snadno a bez omezení přístupné, pouze na některých je třeba zachovávat pravidla spojená s jejich zákonnou ochranou.

Autoři
Václav Vávra, Jindřich Štelcl
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
Recenze

Celková cena: 320 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Ekologie  | Geografie, kartografie  | Geologie