angličtinaPřihlášení do IS MU

Zkušenostně reflektivní učení – PS14

Tato nabídka není nyní v prodeji.

Ústav pedagogických věd nabízí prostřednictvím Akademického centra osobnostního rozvoje (ACOR) studium zkušenostně reflektivního učení pro studenty oborů patřících do širokého spektra pomáhajících profesí.

 • Zkušenostně reflektivní učení

  Projekt Evropského sociálního fondu s názvem "Zkušenostní a reflektivní učení - podpora profesní přípravy studentů" (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0202) reaguje na specifické potřeby studentů vybraných oborů nabízených některými fakultami Masarykovy univerzity, ve kterých jsou studenti připravováni pro široké spektrum (nejen) pomáhajících profesí. Tyto profese obvykle od absolventů vyžadují znalosti a dovednosti, které mají svůj základ ve zkušenostně reflektivním učení (dále ZRU).

  Vzdělávací modul je konstruován na základě mezioborové spolupráce několika akademických pracovišť, využívá aktuální empiricky podložené koncepty a současně klade důraz na ověřování získaných znalostí a dovedností v praxi (spolupráce s partnery). Do projektu je zapojena celá řada odborných pracovníků z MU i jiných pracovišť a vytvořené produkty (studijní materiály a publikace) budou po ukončení projektu volně k dispozici všem dalším zájemcům.

  Cíle projektu:

  • Zprostředkovat studentům nezbytné znalosti z teorie a metodiky ZRU.
  • Zprostředkovat studentům ve spolupráci s partnery projektu kontakt s bezprostřední praxí a reálnými klienty, umožnit jim nácvik práce s nimi pod přímou supervizí a upevnit tak efekty vzdělávacích aktivit.
  • Umožnit studentům získání rozšiřující a "mezioborově" platné formální kvalifikace a posílit tak jejich šance na trhu práce.
  • Zapojit do projektu studenty a pracovníky různých fakult a oborů a prostřednictvím vzájemné spolupráce podpořit mezioborové vazby a zvýšit efekty vzdělávacích aktivit.
  • Vytvořit odpovídající a volně dostupné studijní podpory (tištěné i elektronické), které aktuálně v tuzemských poměrech chybí.

  Absolventi modulu budou vybaveni specifickými profesními dovednostmi expertů, kteří využívají platformu zkušenostně reflektivního učení, tzn.:

  • budou umět plánovat a realizovat vzdělávací aktivity využívající bezprostřední a následně odborně reflektovanou zkušenost klientů různých věkových či sociálních skupin, budou umět volit adekvátní prostředky ze široké škály moderních metod a technik a pracovat s různorodými klientskými skupinami a jejich dynamikou
  • budou umět podněcovat prostřednictvím aktivit ZRU proces učení klientů a přispívat tak nejen k jejich kognitivní, ale také emocionální a hodnotově postojové kultivaci

Celková cena: 1 500 Kč vč. DPH