angličtinaPřihlášení do IS MU

Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře

Obálka knížky
Práce se zabývá počátky užívání češtiny v administrativní sféře; jmenovitě se jedná o analýzu jazyk a nejstarších českých listin od doložených počátků jejich výskytu v poslední třetině 14. století do konce první třetiny století následujícího. Hlavní pozornost je věnována vývoji formuláře a jeho po stupnému ustalování; zohledňována jsou rovněž textovědruhová specifika či institucionální a sociáln í stratifikace vydavatelů a příjemců zkoumaných listin v jednotlivých obdobích. Text Structure of the Oldest Czech Charters with a Special Focus on the Development of the Formular y The treatise deals with the beginning of the usage of Czech in the sphere of administration; the la nguage analysis of the oldest Czech charters is presented, starting from the first known documents (1370) and reaching to 1437. The main attention focuses on the development of the formulary and its gradual stabilisation; the specificities of the text types are taken into account as well as the i nstitutional and social stratification of the issuers and recipients of the charters in the analyse d period.

Autoři
Veronika Bromová
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5005-1
  • Počet stran: 385
  • Brožovaná
  • 160 x 230 mm
  • Obor Český jazyk a literatura / History
  • Rok vydání: 2009

Celková cena: 220 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje