CzechIS MU Login

MEZINÁRODNÍ,ČESKÉ A UNIJNÍ PRÁVO MEZINÁRODNÍCH SMLUV – sleva pro studenty

Mezinárodní, české a unijní právo mezinárodních smluv

dust jacket
Mezinárodní, české a unijní právo mezinárodních smluv Učební text je určený pro studenty magisterského studia Právnické fakulty MU pro obor mezinárodní právo. Nastiňuje podstatu a pojem mezinárodní smlouvy a tří dimenzí smluvního práva (mezinárodní, vnitrostátní a evropské) , kategorii mezinárodních smluv a zásady mezinárodního smluvního práva, proces vzniku mezinárodní smlouvy v právu mezinárodním a vnitrostátním, způsobilost a pravomoc EU k uzavírání mezinárodních smluv a předběžnou kontrolu ústavnosti mezinárodních smluv podle Ústavy ČR a v právu EU.

Authors
Vladimír Týč
Excerpt
Excerpt
Contents
  • Regular price: 340 CZK (including 10 % VAT)
  • ISBN 978-80-210-6155-2
  • Number of pages: 172
  • Year of publication: 2013

Total: 289 CZK incl. VAT
Discount: 15 %
 Add to shopping cart
Additional information and terms and conditions
Can be ordered until 29/12/2022 inclusive