angličtinaPřihlášení do IS MU

Trestní právo hmotné a procesní - Zvláštní část : multimediální učební text – sleva pro studenty

Trestní právo hmotné a procesní - Zvláštní část : multimediální učební text

Obálka knížky
Multimediální učební text Trestní právo hmotné a procesní. Zvláštní část, je autorsky zpracován jako 2. doplněné a přepracované vydání. Učebnice je určena především posluchačům bakalářských studijních oborů na Právnické fakultě MU, ale je volně přístupná i veřejnosti. Trestněprávní materie je zaměřena na zvláštní část trestního práva hmotného a procesního a je zpracována s přihlédnutím k potřebám a cílům bakalářského studia. Součástí skript je i soubor praktických příkladů uspořádaných formou multimediální a přiřazených jejím jednotlivým kapitolám. Cílem těchto příkladů je zopakování, procvičení a zafixování si teoretických poznatků obsažených v jednotlivých kapitolách a taktéž i podnícení schopnosti studenta uvažovat o nich v širších souvislostech právní úpravy obsažené v trestním řádu.

Autoři
Eva Brucknerová
Ukázka z knihy
Ukázka
Obsah knihy
  • Běžná cena: 270 Kč (včetně 10 % DPH)
  • ISBN 978-80-210-7288-6
  • Počet stran: 152
  • Rok vydání: 2014

Celková cena: 230 Kč vč. DPH
Sleva: 15 %
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje