CzechIS MU Login

E-kniha: Pozemkové právo

Kniha Pozemkové právo je distribuována pouze v elektronické verzi formou PDF souboru, který se nabídne ke stažení po přijetí plné částky objednávky nebo po autorizaci platby kartou.

Pozemkové právo

dust jacket
Jedná se o učební pomůcku primárně určenou pro studenty magisterského studia k předmětu Pozemkové právo. Publikace je zaměřena na specifika právních vztahů k pozemkům, zohledněny jsou soukromoprávní i veřejnoprávní aspekty předmětné problematiky ve vazbě na platnou právní úpravu s důrazem na rekodifikaci soukromého práva a s nezbytnými vývojovými přesahy. Publikace je členěna na část obecnou věnovanou základním institutům pozemkového práva (např. principy pozemkové právo, pozemkové vlastnictví, územní plánování a řízení, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí) a zvláštní projednávající o právních režimech vybraných druhů pozemků.

Authors
Milan Pekárek, Jana Dudová, Jakub Hanák, Ivana Průchová, Jana Tkáčiková
Excerpt
Excerpt
Contents
  • ISBN 978-80-210-7536-8
  • Number of pages: 488
  • Year of publication: 2014

Total: 179 CZK incl. VAT
 Add to shopping cart
Terms and Conditions