angličtinaPřihlášení do IS MU

Úvod do sociální patologie

Obálka knížky
Publikace profesora Aleše Sekota Úvod do sociální patologie přispívá k snažšímu pochopení jevů, které mají vyšší stupeň nebezpečnosti pro společenský vývoj, stav společnosti a úroveň jejího uvědomění. Vedle spíše individuálních problémů typu patologických závislostí se text zabývá vymezením a postižením příčin společensky negativních jevů silné společenské závažnosti, narušujících možnosti harmonického vývoje naší transformující se společnosti. Práce je doplněním sociologických poznatků o povaze současné společnosti. Navazuje na publikace „Sociologie v kostce“ a vzhledem k studijnímu zaměření i na monografii „Sociologické problémy sportu“.

Autoři
Aleš Sekot
Obsah knihy
  • ISBN 978-80-210-5261-1
  • Počet stran: 195
  • Brožovaná
  • 145 x 210 mm
  • Obor psychologie / Sociology
  • Rok vydání: 2010

Celková cena: 260 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Psychologie  | Sociologie