angličtinaPřihlášení do IS MU

Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě

Elektronické verze knih jsou distribuovány jako PDF soubor. Odkaz ke stažení zakoupené publikace se zobrazí v e-mailu, kterým potvrzujeme přijetí plné částky.

Obálka knížky
Kolektiv autorů z Masarykovy univerzity zpracoval komplexní sociologickou zprávu o přístupu dnešních Češek a Čechů k rodičovství. Jak se u nás v posledních dekádách změnila úroveň plodnosti? Je skutečně tak nízká, že povede k závažným důsledkům? Jak se mění její načasování a kontext? Jak se vyvíjejí odlišnosti v chování jednotlivých vzdělanostních skupin a existují v této sféře chování regionální rozdíly? Při hledání odpovědí na tyto otázky čerpali autoři převážně z ojedinělého datového zdroje, jímž je databáze narozených mezi lety 1993–2012. Longitudinální data v daném rozsahu (vyčerpávající soubor) nebyla dosud analyzována, a jejich interpretace tak skýtá nové perspektivy.

Autoři
Petr Fučík, Beatrice Elena Chromková Manea
Obsah knihy

Celková cena: 240 Kč vč. DPH
 Koupit
Doplňující informace a podmínky prodeje

Zpět na nabídku Elektronické knihy | Sociologie